konfundersam över sms lån

Finns det goda anledningar att ansöka om ett sms-lån? Sms-lånets för- och nackdelar

Sms-lån var sensationellt när det först kom ut på marknaden. Tidigare var det inte möjligt att få ett lån så snabbt med så lite ansträngning. För de som verkligen behövde akuta pengar var detta en bra lösning. Men den enkla tillgången gjorde att flera personer ansökte om lånet utan kunskap om ränta, avgifter eller löptider. Detta resulterade i att många drog på sig svåra skulder som de inte hade möjlighet att betala. På så sätt fick sms-lånet ett dåligt rykte.

Sms-lån är en av de dyraste låneformerna och för att nyttja ett sms-lån är det mycket viktigt att låntagaren förstår och läser på villkoren noggrant. Om du överväger att ansöka om ett sms lån med Enklare, se till att jämföra långivare och villkor så att du får ett så bra avtal som möjligt.

Denna artikel kommer att titta på situationer där det kan vara lämpligt att överväga ett sms-lån och när det är bäst att hitta andra lösningar på ett ekonomiskt problem. Vi kommer också diskutera överväganden och aspekter att ta hänsyn till innan du tar steget att låna via ett sms-lån.

När du kan överväga ett sms-lån:

Omedelbara nödsituationer:

Om det skulle uppstå en mycket svår och akut situation som kräver att du betalar för något med pengar du inte har så kan ett sms-lån vara en lösning. Det händer att bilen plötsligt går sönder och du måste till jobbet, eller att det uppstår akuta medicinska kostnader som du måste bekosta.

I dessa stunder kan ett sms-lån fungera som en livlina eftersom du får så pass snabb tillgång till pengar. Det är trots allt ändå värt att poängtera att även om du skulle behöva ett sms-lån i en akutsituation är det viktigt att förstå villkoren i lånet. Acceptera inte avtalet om du inte har möjlighet att uppfylla alla krav. Hitta i så fall en alternativ lösning.

Tillfällig brist på pengar

Det kan uppstå korta stunder då vi står utan pengar. Det kan vara olika förseningar eller tekniska problem som vi inte har någon kontroll över som gjort att vi inte fått vår lön än, till exempel. Om du trots allt har ekonomiska förpliktelser som du måste hedra så kan ett sms-lån vara en lösning.

Alltså, om du vet med säkerhet att du kommer ha tillgång till pengar inom kort så kan du ta ett sms-lån för att betala räkningar i tid. När du väl får din lön kan du snabbt och enkelt betala av skulden till långivaren utan att det behöver orsaka problem.

Det finns till och med sms-lån som är räntefria om du betalar tillbaka skulden inom en väldigt kort tidsperiod. Men, se var mycket noga med att läsa villkoren ordentligt så att du inte missuppfattar någonting i avtalet.

Inga andra finansiella alternativ:

Eftersom sms-lån är dyra är många kritiska till dem. Men det finns personer som behöver ett lån och inte har några andra valmöjligheter på grund av dåligt kreditvärde.

Då kan ett sms-lån vara det enda tillgängliga alternativet. Traditionella banker eller online-långivare är skeptiska när det kommer till att låna ut pengar till folk med dålig kredit. Skulle en akut situation uppstå som kräver pengar så är det inte säkert att man beviljas ett privatlån med rimliga villkor om man redan har aktiva skulder.

När det kommer till sms-lån tenderar ribban för att beviljas lånet vara lägre och sannolikheten att få lån är alltså högre. Eftersom den här låneformen är så dyr och kan ha skyhöga räntor och korta löptider är det mycket viktigt att inte låna mer än vad som är nödvändigt. Se till att veta vad dina exakta kostnader är och låna endast så mycket som situationen kräver.

När du inte borde ta ett sms-lån:

För lyxkonsumtion:

Att låna pengar med hjälp av ett sms-lån för att finansiera icke-nödvändiga och lyxiga köp är en farlig vana som snabbt kan leda till skuldfällor. Sms-lån har ofta mycket höga räntor och avgifter. Att inte vara försiktig med dessa lån kan snabbt leda till en privatekonomi som överbelastas.

För att täcka andra skulder

Det finns tillfällen där ett nytt lån faktiskt kan vara lösningen på dyra skulder – till exempel genom att ansöka om ett samlingslån. Att ansöka om ett sms-lån för att betala av en skuld är däremot ingenting att rekommendera och bör undvikas i allra högsta grad.

Det finns en hög risk att du gör din ekonomiska situation betydligt svårare när du ansöker om sms-lån i stället för att faktiskt lösa ett problem. Befinner du dig i en svår ekonomisk sits, försök hitta alternativa lösningar och undvik sms-lånet eftersom det inte kommer göra situationen bättre.

Oregelbunden inkomst:

Om du inte har en stabil inkomst bör sms-lån undvikas. Det viktigaste när det kommer till att ta lån är att ha en hållbar återbetalningsplan. I sin tur kräver det att du har en regelbunden inkomst så att du kan täcka dina skulder utan att dra på dig olika förseningsavgifter. Att inte kunna betala tillbaka skulder ordentligt riskerar att göra lånet mycket dyrare och lånet kan bli en svår ekonomisk börda.

Riskfyllda investeringar:

Använd aldrig ett sms-lån för en spekulativ investering. Om du har en investeringsmöjlighet, läs på om det noggrant, se till att du vet vad du gör, och använd endast pengar du redan har. Att ansöka om lån för att göra en investering kan vara väldigt riskfyllt och bör undvikas.